Sømaterialer

Sømaterialer

Sømaterialer indsejles af ral- og sandsugere til vores havneareal, hvor de vaskes og sorteres i de fraktioner, der kendetegner de forskellige produkter.

Sømaterialer er et naturprodukt og kan derfor fremstå med nogen nuanceforskel fra leverance til leverance.

 • ProduktStr. (mm)varenr.Kr./ton
 • Korngrus ¤1-51 100,00
 • Perlesten ¤4-82 105,00
 • Ærtesten ¤8-163 103,00
 • Nøddesten ¤16-324 100,00
 • Søsten ¤4-1610 105,00
 • Betonsand #0-420 50,00
 • Strandsand0-27 50,00
 • Staldsand0-216 50,00
 • Støbemix4-8/8-1618 120,00
 • Stenmel *0-422 65,00
 • Drængrus0-427 95,00
 • Drængrus til sportsanlæg * 0-426 95,00
 • Stabilgrus kv. 2*0-3231 75,00
 • kabelsand*0-432 50,00

Ovennævnte priser er ekskl. råstoftillæg, produktionsvederlag til staten og moms. Minimumssalg 1 ton ab plads.
¤ Angiver deklareret A-sten, DS 12620 og CE-mærkede
# Angiver deklareret E-sand, DS 12620 og CE-mærkede
* Angiver deklareret.