Skibe

Hos Thyborøn Nordsøral er skibsdriften afgørende for indvindingen af materialer, da vi indsejler vores havgrus fra Nordsøen. Vi har en stor aktivitet af ralsugere såvel som fragtskibe.

I december 2018 har Group de Cloedt taget den nye ralsuger DC Orisant i drift. Skibet har en kapacitet på 5700 m3 og bruger i gennemsnit 16 timer på en levering fra Jyske Rev.

DC Orisant er verdens mest moderne skib af sin art til ralsugning. Skibet leverer til koncerns pladser i Thyborøn, København, Gdansk og Amsterdam.

Vi kan herved garantere vores kunder god service og samtidig være konkurrencedygtige på et marked, hvor skibskapacitet er en mangelvare.

Thyborøn Nordsøral´s suge-områder er placeret ca. 20 sømil udenfor Thyborøn. En rundtur består af sugning, sejlads til Thyborøn, aflæsning og sejlads tilbage til suge-området.

Vi chartrer fragtskibe efter behov.

Thyborøn Nordsøral har håndteret ca. 1.100.000 tons ral i 2021, hvilket er den største mængde nogensinde.

Vi besvarer glædeligt uddybende spørgsmål om vores skibsdrift.