Skibe

Skibe

Hos Thyborøn er skibsdriften afgørende for indvindingen af materialer, da vi indsejler vores havgrus fra Nordsøen. Vi har en stor drift med ralsugere såvel som fragtskibe.

I 2015 opkøbte Group De Cloedt ralsugeren DC Ostend, tidligere Sand Harrier, på 2500m3. Med købet er vi nu uafhængige af eksterne leverandører, og skibet betjener udelukkende Thyborøn og koncernens andre pladser i Danmark. På den måde kan vi bedre end før garantere vores kunder god service og være konkurrencedygtige på et marked, hvor skibskapacitet er en mangelvare.

Thyborøns Nordsøral A/S’ suge-område er placeret ca. 20 sømil udenfor Thyborøn. Det tager i gennemsnit 20 timer for vores dredger at tage en rundtur. En rundtur består af sugning, sejlads til Thyborøn, aflæsning og sejlads tilbage til suge-området.
Ud over, at vi nu kan slå igennem i branchen med vores egen ralsuger, har vi også eksport til Holland, Tyskland & Belgien. Til fragten benyttes DC Ostend eller DC Ems, hvor sidstnævnte er koncernens fragtskib på 4750 tons.
Hertil chartrer vi fragtskibe efter behov.

Således har Thyborøn Nordsøral håndteret ca. 700.000 tons ral i 2015, hvilket er den største mængde nogensinde.

Vi besvarer glædeligt uddybende spørgsmål om vores skibsdrift.