Kvalitetssikring

Vi vil altid gerne levere god kvalitet og det er for os, når der er overensstemmelse mellem kundens ønsker og det vi leverer. Produktkvaliteten sikres ved, at produktionen overvåges af Thyborøns eget laboratorium. Alle CE-mærkede produkter er produceret og prøvet iht. gældende europæiske standarder.

Certifikater, varedeklarationer, sigteanalyser m.m. kan rekvireres ved henvendelse til Frederik Brandt.