Sømaterialer

Sømaterialer

Sømaterialer indsejles af ral- og sandsugere til vores havneareal, hvor de vaskes og sorteres i de fraktioner, der kendetegner de forskellige produkter.

Sømaterialer er et naturprodukt og kan derfor fremstå med nogen nuanceforskel fra leverance til leverance.

 • ProduktStr. (mm)Ton/m3varenr.Kr./m3
 • Korngrus ¤1-5 1,51 120,00
 • Perlesten ¤4-8 1,52 147,00
 • Ærtesten ¤8-16 1,53 143,00
 • Nøddesten ¤16-32 1,54 130,00
 • Søsten ¤4-16 1,510 145,00
 • Betonsand #0-4 1,520 37,50
 • Strandsand0-2 1,57 30,00
 • Staldsand0-2 1,516 30,00
 • Støbemix4-8/8-16 1,518 174,75
 • Stenmel *0-4 1,522 75,00
 • Drængrus0-4 1,527 120,00
 • Drængrus til sportsanlæg * 0-4 1,526 120,00
 • Stabilgrus kv. 2*0-32 1,531 85,00
 • kabelsand*0-4 1,532 50,00

Ovennævnte priser er ekskl. råstoftillæg, produktionsvederlag til staten og moms. Minimumssalg 1 ton ab plads.
¤ Angiver deklareret A-sten, DS 12620 og CE-mærkede
# Angiver deklareret E-sand, DS 12620 og CE-mærkede
* Angiver deklareret.