Analyse og bortskaffelse

Analyse og bortskaffelse af jord

Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord er et areal uden mistanke om forurening. Jorden analyseres af os med en prøve pr. påbegyndt 120 tons for 6 metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom og nikkel), kulbrinter C6 – C35 og PAH. Jorden anmeldes til fraflytningskommunens miljøafdeling, sorteres og bortskaffes af os efter anvisning fra Center for Miljø.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord*300 180,00
 • Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord - våd/udflydende*301 210,00
 • Dokumenteret klasse 0-1 jord (rent jord) uden indhold af brokker. Analyseret pr. 30 ton305 100,00
 • Dokumenteret klasse 2-3 jord, uden indhold af brokker. Analyseret pr. 30 ton 307 125,00

*Prisen er inkl. analyse.

Tillægsydelser

Udover de områdeklassificerede arealer kendes der til en række grunde, hvor tidligere aktiviteter kan have forårsaget forurening, eller hvor der allerede er fundet kraftig forurening i jorden. Hvis der formodes at være forurening på grunden, er grunden kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Ved analysering af sådanne arealer skal der laves en analyse pr. påbegyndt 30 tons.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Ekstra analyse399 1.000,00
 • Klasse 0 jord (inkluderet)390 0,00
 • Klasse 1 jord (inkluderet)391 0,00
 • Klasse 2 jord95 95,00
 • Klasse 3 jord393 95,00
 • Klasse 4 jord, iht. analyser394 **

** Endelig pris vil bero på den konkrete anvisning, der baseres på analyseresultaterne samt forureningens art og sammensætning. Herudover tages forbehold for reanalyse ved modtagerstedet.

Ovennævnte priser er ekskl. olietillæg og moms.
Minimumssalg 1 ton an plads.